Без рубрики

Սեպտեմբերյան նախագծեր

Մասնակիցներ՝ «Երկարացված ուսումնական օր» ծառայությունից օգտվող սովորողներ, կրթահամալիրի սովորողներ։
Նպատակը՝ Ստեղծել ներդաշնակ և ստեղծագործ միջավայր՝ սովորողների ինքնաարտահայտման և ինքնավերլուծության համար։ Բացահայտել և ամրապնդել սովորողների ինքնաճանաչման հմտությունները։ Բացահայտել և շտկել սովորողների միջև փոխհարաբերությունների խնդիրները։ Օգնել ինքնաճանաչման ճանապարհին հասնել հոգեկան ներդաշնակության, խաղաղության։ Զարգացնել, խթանել սովորողների ինտելեկտուալ կարողությունները, ձևավորել խմբային մտածողություն, տրամաբանական մտածողություն։ Օգնել հաղթահարել լարվածությունը, սթրեսը, հոգնածությունը, ուշադրության կենտրոնացման խնդիրները։

Կիրականացվեն մի շարք նախագծեր սեպտեմբեր ամսին.