Без рубрики

Ուսումնական խաղ . Երկրաչափական պատկերներից ստեղծիր նոր պատկեր

Խաղը կտրատված և պատրաստված էր հենց իրենց՝ սաների ձեռքով։

Խաղի միջոցով փորձել եմ զարգացնել ճամբարականների տեսողական ընկալումը, կամավոր ուշադրությունը, հիշողությունը, պատկերային մտածելակերպը, ինչպես նաև մտապահել գույների և երկրաչափական պատկերների անվանումները։