Без рубрики, Զարգացնող,ուսումնական խաղեր

Թվածաղիկ ( զարգացնող, ուսումնական խաղ)

Երեխաների համար ուսուցումը մատչելի կազմակերպելու համար  այն պետք է լինի  խաղային և ուրախ։

Սովորում ենք խաղալով, խաղում ենք՝ սովորելով…

Այսօրվա ուսումնական խաղի հիմքում երկար և կարճ, մեծից փոքր և թվի կազմության հասկացությունն էր։

Սաները արագ ընկալեցին այս ամենը․ նկարեցին ծաղիկները փոքրից մեծ, այնուհետև իրենց փոքրիկ մատնահետքով ծաղկի թվին համապատասխան տերևներ արեցին։

Իսկ վերջում երեխաները  որոշեցին իրենց խաղի անունը՝ թվածաղիկ։

Ընթացքին հետևեք ստորև․